طرح تست كارخانه آسفالت در داخل سايت شركت آداك راه

شركت آداك راه افتخار اين را دارد كه  براي اولين بار در ايران بعد از فروش و تحويل كارخانه آسفالت آن را در داخل سايت شركت تست نموده  وسپس  آن را  به مشتري تحويل  مي دهد.