اسكاربر

ماسه شوي اسکرابر شركت آداك راه مخصوص مخلوط رودخانه اي بوده که ذرات گل و لاي به مخلوط چسبيده است و اين دستگاه قادر است که اين ذرات را از مخلوط جدا نمايد.

 مخلوط پس از شستشو از اسکرابر جهت دانه بندي روي سرند ويبراتوري ريخته مي شود.

اسكاربر آداك راه 

1)اسكاربر    80/1 *6 با دنده زنجير

2)اسكاربر  80/1 *6  با دنده دراير مدول 14