محصولات

شركت آداك راه توليد كننده بچينگ پلانت(ايستگاه مركزي بتن)در ظرفيت هاي مختلف مي باشد كه مشخصات آن ها را در اين جا مشاهده ميفرماييد